I en intervju i Smålandsposten den 8 maj kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander frågor om ersättning till advokater som har uppdrag som rättsliga biträden i domstol.

I intervjun förklarar Mia Edwall Insulander att det är en bedömningsfråga vad som är skälig ersättning för ett uppdrag som rättsligt biträde och att det inte behöver betyda att någonting är fel om en domstol beviljar ersättning med ett mindre belopp än vad advokaten har begärt.

Mia Edwall Insulander noterar i intervjun att det kan finnas olika uppfattningar om hur mycket ett uppdrag får kräva och framhåller:

– Men advokatens uppgift är att företräda sina klienter till hundra procent, att vända på alla stenar för att hjälpa till. I stora komplicerade mål tar det ofta väldigt mycket och lång tid. Det är någonting som advokaten ska ha betalt för, för att processen ska bli rättvis och komma fram till ett rättvist domslut.

Intervju i Smålandsposten – ”Advokatsamfundets generalsekreterare: ’Skälig ersättning är en bedömningsfråga’” (låst artikel)