Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europarådet erbjuder kostnadsfri utbildning i asylrätt och mänskliga rättigheter

Sista registreringsdatum 23 maj.

Europarådets program för utbildning i mänskliga rättigheter för jurister (HELP) erbjuder kostnadsfri utbildning i asylrätt och mänskliga rättigheter för bland andra advokater.

Utbildningen ges interaktivt via Internet och pågår under en sjuveckorsperiod. Den omfattar bland annat nyckelbegrepp på området, det internationella och europeiska regelverket om asylrätt samt den omfattande praxis som har skapats av Europadomstolen och EU-domstolen.

Sista anmälningsdatum är den 23 maj.

Mer information från Europarådet om utbildningen

Anmälan via Europarådets webbplats