I kväll, tisdagen den 20 november, överlämnas Stockholm Human Rights Award 2018 till professor Thomas Buergenthal vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm.

Priset delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Thomas Buergenthal tar emot utmärkelsen i Stockholm den 20 november när den delas ut för tionde gången.

Thomas Buergenthal

– Thomas Buergenthal är en internationellt mycket ansedd professor och domare. Han har i sin forskning, undervisning och rättstillämpning gjort stora insatser för rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter. Han vet av egna erfarenheter vad som händer i ett samhälle när rättsstatliga principer överges och mänskliga rättigheter inte respekteras. Hans gärning har inspirerat många. Hans memoarer är en gripande skildring om en ung pojkes liv i gettot och i koncentrationslägret Auschwitz, liksom om återföreningen med sin mor efter kriget, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Thomas Buergenthals långa och framstående karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans erfarenheter som överlevande från koncentrationslägren Auschwitz och Sachsenhausen. Under mer än ett halvt sekel har han tjänstgjort som domare och undervisat vid många ledande juridiska fakulteter. Bland de domstolar av vilka Thomas Buergenthal har varit ledamot finns Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (1979–1991), vilket omfattade en period som ordförande; Interamerikanska utvecklingsbankens administrativa tribunal (1989–1994), vilket också omfattade posten som ordförande; Förenta nationernas sanningskommission för El Salvador (1992–1993); Förenta nationernas kommitté för mänskliga rättigheter (1995–1999); Internationella domstolen i Haag (2000–2010); International Bar Associations undersökning om brott mot mänskligheten i Nordkoreas politiska fängelser (2016).

Thomas Buergenthal är en brett respekterad vetenskapsman, som har innehaft många professurer och andra akademiska ställningar, bland dem hans nuvarande som Lobingier-emeritusprofessor i komparativ rätt och rättsvetenskap vid George Washington University Law School, där han har undervisat i folkrätt och mänskliga rättigheter (1989–2000; 2010–2015); dekanus vid Washington College of Law of American University (1980–1985); samt  donationsprofessurer vid University of Texas i Austin och vid Emory University, där han också var chef för Carter Centers människorättsprogram.

Thomas Buergenthal har också tjänstgjort i Internationella olympiska kommitténs etikkommitté och som hedersordförande i Interamerikanska institutet för mänskliga rättigheter i San José i Costa Rica, och han är f.d. ordförande i United States Holocaust Memorial Museums (den nationella institutionen i USA för Förintelsens historia) samvetskommitté.

Thomas Buergenthal är upphovsman till ett stort antal artiklar om folkrätt och mänskliga rättigheter och har skrivit mer än ett dussin böcker, däribland hans memoarer Pojken som överlevde Förintelsen, där han berättar om sin resa från nazisternas koncentrationsläger till befrielsen och återföreningen med modern efter andra världskrigets slut. Boken har översatts till mer än tolv språk.

Thomas Buergenthal, som har ett djupt engagemang för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, tar emot 2018 års Stockholm Human Rights Award tisdagen den 20 november 2018 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Tidigare mottagare av Stockholm Human Rights Award: