Regeringen har i dag den 1 november utnämnt advokat Mats Anderson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Mats Anderson är innehavare av advokatbyrån clear blue water i Stockholm, som han grundade 2007. Han var tidigare verksam på Lagerlöf & Leman och Linklaters.

Mats Anderson tillträder tjänsten som justitieråd den 1 december.