En man misstänkt för ekonomisk brottslighet behöver inte avlägga ed och berätta om vad som hänt i det konkursade bolaget, eftersom det skulle strida mot rätten att slippa så kallad självinkriminering.

Konkursförvaltaren begärde inför edgångssammanträdet att mannen, som haft en viktig roll i bolaget, under ed skulle berätta om vad som hänt i bolaget. Men mannen, som är misstänkt för grov ekonomisk brottslighet kopplad till det aktuella bolaget, vägrade att yttra sig vid sammanträdet, med hänvisning till Europakonventionens artikel 6.1 om en rättvis rättegång och rätten att slippa ange sig själv.

Tingsrätten ansåg, efter enskild överläggning, att mannens vägran hade fog för sig, och skriver i protokollet:

”Den rätt att vägra lämna belastande uppgifter om sig själv, som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen, är inte begränsad till att gälla en tilltalads rätt i en brottmålsrättegång. Även i fall då någon rättegång ännu inte har inletts kan den enskilde ha rätt att vara tyst eller vägra fullgöra en föreskriven uppgiftsskyldighet.”