Hela prisceremonin från utdelningen av Stockholm Human Rights Award till professor Thomas Buergenthal i Berwaldhallen den 20 november kan ses i videoform.

Se hela prisceremonin som webbfilm: