Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Se hela prisceremonin för Stockholm Human Rights Award 2018 på film

Video från den stämningsfulla ceremonin i Berwaldhallen.

Hela prisceremonin från utdelningen av Stockholm Human Rights Award till professor Thomas Buergenthal i Berwaldhallen den 20 november kan ses i videoform.

Se hela prisceremonin som webbfilm: