Medicinsk bevisning kräver kunskap och kritiskt tänkande

Med sin exakta terminologi och redovisade sannolikhetsskala kan ett rättsintyg tyckas befriande objektivt i alla de svåra bedömningar en domstol ställs inför. Men är de så oproblematiska som de kan verka? 

Nej, säger både advokater och rättsläkare. Och professorn i rättsmedicin uppmanar alla rättens aktörer att betrakta rättsintygen med kritisk blick. Medicinsk bevisning, i form av rättsintyg eller journalutdrag, förekommer i många brottmål och kan spela stor roll för utfallet. Samtidigt vittnar advokater om en rad problem kring rättsintygen. Det handlar om att rättsintygen ibland ses som ensidigt inriktade på måls­ägandens berättelse, att kvaliteten kan vara bristfällig och att det som försvarare är svårt att få fram egna medicinska bedömningar.

Läs mer

Anne Ramberg: Att vara advokat i mänsklighetens tjänst

Alla vet att jorden står inför existensiella utmaningar. Kärnvapenupprustning, klimatförändringar och den utbredda fattigdomen utgör i dag reella hot mot vår fortlevnad. Vem ska stoppa den utveckling som för närvarande ser ut att kunna ödelägga vår planet och skapa förutsättningar för kaos och krig? Har advokaterna ett ansvar?

Det frågar sig generalsekreterare Anne Ramberg, och svarar själv ett obetingat ja på frågan.

Läs mer

Hård advokatkritik mot ersättningen i terroristmål

Svea hovrätt delar Stockholms tingsrätts bedömning av ersättningen till advokaterna i det uppmärksammade målet om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Därmed får både målsägandebiträden och försvarare sina ersättningar rejält sänkta. Advokaterna är mycket kritiska mot beslutet.

Läs mer

Advokater riktar allvarlig kritik mot Skatteverket

Myndigheten anklagas för att ha undanhållit information, manipulerat en värdering och sakna avgörande kompetens.

Läs mer

Åldersbedömningar: Många kan ha felbedömts som vuxna

Risken att unga asylsökande felaktigt klassas som vuxna kan vara betydligt större än Rättsmedicinalverket tidigare medgett. Svenska Dagbladet har i en granskning avslöjat felaktigheter och stora frågetecken i RMV:s metod för åldersbedömning av asylsökande. 

Läs mer

Gästkrönika: EU:s existentiella kris är inte över 

Journalisten Annika Ström Melin skriver om kampen för rättsstaten i EU, som just nu pågår bakom lyckta dörrar i Luxemburg. 

Läs mer

Praktisk juridik: Om den enskildes rätt till civil olydnad

Hur ska staten bemöta den som begår brott utifrån den egna övertygelsen eller samvetet? Om det resonerar justitierådet och före detta advokaten Eric M. Runesson, som tar sin utgångspunkt i Andra Mosebok.

Läs mer

Christer Danielsson: Om den första kvinnan i samfundet

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson blickar tillbaka i tiden till den första kvinnliga ledamoten i Advokatsamfundet, Eva Andén, som antogs för exakt ett hundra år sedan.

Läs mer