En praktikplats på EU-domstolens svenska kabinett våren 2019 står nu öppen för ansökningar.

En praktik på EU-domstolens svenska kabinett ger god insyn i domstolens verksamhet och arbetssätt. Den innebär även en möjlighet att delta vid muntliga förhandlingar, göra rättsutredningar inom diverse EU-rättsliga områden och delta i behandlingen av mål.

EU-domstolens och kabinettets arbetsspråk är franska. Sökanden behöver således ha åtminstone en god läsförståelse för att praktiken ska vara meningsfull.

Praktikplatsen är obetald.

Period: 3–5 månader, under perioden februari–juni 2019.

Kontakt:

Angelica Ericsson
Domare Carl Gustav Fernlunds kabinett
Europeiska unionens domstol
LU-2925 Luxembourg
Luxemburg
Telefon +352 43 03 23 99
E-post angelica.ericsson@curia.europa.eu