Stockholm Human Rights Award, som i år delades ut för tionde gången, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen i kväll den 20 november. Utmärkelsen tilldelades i år Thomas Buergenthal, professor i juridik och domare.

Se hela prisceremonin som webbfilm:

Thomas Buergenthal

Thomas Buergenthal
Thomas Buergenthal tog emot priset, som består av ett glaskonstverk och ett diplom, av Anne Ramberg som assisterades av Mark Ellis, International Bar Associations VD.
Foto: Micke Lundström

Thomas Buergenthals långa och framstående karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans erfarenheter som överlevande från koncentrationslägren Auschwitz och Sachsenhausen. Under mer än ett halvt sekel har han tjänstgjort som domare och undervisat vid många ledande juridiska fakulteter.


Thomas Buergenthal höll sitt tacktal i en optimistisk ton.
Foto: Micke Lundström


Thomas Buergenthal efter tacktalet.
Foto: Tom Knutson

Anne Ramberg hälsade deltagarna välkomna till ceremonin. Hon inledde med att påminna åhörarna om att sann demokrati måste byggas på en fungerande rättsstat och skydd för mänskliga rättigheter, värden som just nu ifrågasätts och hotas såväl i Sverige som internationellt. Pristagaren Thomas Buergenthal är, sa Ramberg, en internationell ledare och förkämpe för dessa hotade värden, och dessutom en person med extraordinära kvaliteter.

Thomas Buergenthal tackade för priset och sa sig vara mycket ärad och rörd över att ha tilldelats Stockholm Human Rights Award, i synnerhet i ljuset av de bemärkta förkämpar för mänskliga rättigheter och rule of law som tidigare fått utmärkelsen. Han pekade där särskilt på Internationella brottmålsdomstolen, ICC, som fick priset 2017. Även Thomas Buergenthal uttryckte oro över att hat och populism brer ut sig i världen, men sa också att det hemska inte får hindra oss från att fortsätta kämpa för en bättre värld för våra barnbarn.

Thomas Buergenthal och Mark Ellis, VD för International Bar Association, IBA, talade därefter under en frågestund om hur Thomas Buergenthals liv och gärning kommit att präglas av barndomens upplevelser under Förintelsen, men också om utvecklingen i omvärlden och hur den kan vändas. Thomas Buergenthal uttryckte stark frustration över utvecklingen i hans älskade hemland USA, där respekten för människovärdet, rättsstaten och de fria medierna ifrågasätts. Även här var han dock optimistisk, och hoppades att amerikanerna skulle förmå att bryta trenden.


Under frågestunden med Mark Ellis gav Thomas Buergenthal öppenhjärtigt sin syn på utvecklingen i USA och i andra delar av världen.
Foto: Micke Lundström

Efter långa applåder från publiken för pristagaren Thomas Buergenthal, överraskade IBA:s VD Mark Ellis hela Berwaldhallen genom att hylla Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som går i pension under nästa år. Anne Ramberg är en av initiativtagarna till Stockholm Human Rights Award. Han berömde särskilt hennes oförvägna kamp för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Mark Ellis delade ut International Bar Associations Leadership Award till en överraskad Anne Ramberg, som sa sig vara djupt hedrad och glad över utmärkelsen.

Anne Ramberg
Anne Ramberg höll hälsningsanförandet vid ceremonin.
Foto: Micke Lundström

Anne Ramberg
Anne Ramberg överraskades med utmärkelsen International Bar Association Leadership Award av IBA:s VD Mark Ellis och vice VD Tim Hughes.
Foto: Micke Lundström


Vid ceremonin deltog bland andra justitieminister Morgan Johansson, här med Anne Ramberg.
Foto: Tom Knutson


Hédi Fried tillägnades en särskild hyllning för sina insatser för att sprida kunskap om Förintelsen.
Foto: Tom Knutson

Vokalgruppen Ensemble Åtta framförde tre musikaliska nummer och avslutade med kompositören Jacob Mühlrads verk Kaddish, som tar avstamp i den judiska bönen till minne av dem som gått bort men också rymmer en fiktiv dialog med Mühlrads egen morfar, som överlevde Förintelsen.


Förutom Jacob Mühlrads Kaddish sjöng Ensemble Åtta Debussys tonsättning av Trois chansons de Charles d’Orléans och ett arrangemang av folkvisan Kristallen den fina.
Foto: Tom Knutson

Vid ceremonin i Berwaldhallen deltog en lång rad gäster från politiken, rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren, samt ledande förkämpar för rättsstaten.

Även fler överlevande från Förintelsen fanns på plats, däribland psykologen Hédi Fried, som tillägnades en särskild hyllning från generalsekreterare Anne Ramberg i slutet av prisceremonin. Anne Ramberg tackade förintelseöverlevaren Hédi Fried för att hon under hela sitt liv berättat om sina upplevelser, och betonat alla människors ansvar för att historien inte ska upprepas.


Berwaldhallen var fylld av inbjudna gäster vid prisceremonin.
Foto: Tom Knutson

Om Thomas Buergenthal

Bland de domstolar och organ där Thomas Buergenthal har varit ledamot finns Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, där han också en period var ordförande, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och Internationella domstolen i Haag.

Thomas Buergenthal är en brett respekterad vetenskapsman, som har innehaft många professurer och andra akademiska ställningar, bland dem hans nuvarande som Lobingier-emeritusprofessor i komparativ rätt och rättsvetenskap vid George Washington University Law School, där han har undervisat i folkrätt och mänskliga rättigheter, och som dekanus vid Washington College of Law of American University.

Thomas Buergenthal är upphovsman till ett stort antal artiklar om folkrätt och mänskliga rättigheter och har skrivit mer än ett dussin böcker, däribland hans memoarer Pojken som överlevde Förintelsen, där han berättar om sin resa från nazisternas koncentrationsläger till befrielsen och återföreningen med modern efter andra världskrigets slut.

Se en kort webbfilm från prisceremonin: