Genom Länsförsäkringar, som också ansvarar för Advokatsamfundets frivilliga sjukvårdsförsäkring, erbjuder samfundet under 2019 och 2020 en möjlighet för advokater och biträdande jurister att få kostnadsfria stödsamtal avseende problem på arbetsplatsen. På samma sätt som gäller för stödsamtal inom ramen för sjukvårdsförsäkringen kommer även dessa samtal att besvaras av SOS International.

Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt och samtal besvaras som regel inom en minut. Ett särskilt telefonnummer kommer efter inloggning att finnas på Advokatsamfundets webbplats. Den som är i behov av stödet behöver alltså inte gå via sin arbetsplats, utan kan i stället själv ringa direkt.

De kostnadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre samtal à 45 minuter per ärende. Det finns ingen begränsning av hur många ärenden en person kan använda samtalsstödet till så länge det är fråga om nya frågeställningar. Om den som ringer behöver hjälp med mer än bara stödsamtal kan SOS International bistå med råd om hur man går vidare i den offentliga eller privata vården.

Samtalen är anonyma, och endast leverantören av samtalsstödet, dvs. SOS International, kommer att kunna identifiera användaren.

Syftet med satsningen är att under en försöksperiod erbjuda ett anonymt stöd till advokater och biträdande jurister samt undersöka behovet av ett samtalsstöd som är fristående från den egna arbetsplatsen. Samtalsstödet kommer att utvärderas.