Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg gäst i Månadens juridik

Webb-TV-intervju om ”två decennier i hetluften”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är gäst i webb-TV-programmet Månadens juridik. Hon samtalar om tiden sedan hon tillträdde som generalsekreterare år 2000 och diskuterar bland annat hur rättsstaten och advokatyrket har förändrats under de senaste 20 åren och hur den svenska advokatkåren står sig i internationell konkurrens.

Webb-TV: Månadens juridik med Anne Ramberg som gäst