I dag den 2 april arrangerar det kvinnliga juristnätverket Hilda tillsammans med Sveriges advokatsamfund den årliga Rakelkonferensen på Grand Hôtel i Stockholm. I år är det trettonde gången i följd som Rakelkonferensen genomförs.

Programmet för årets Rakelkonferens ger olika vinklar på ledarskap, risktagande, och förmågan att stå stadigt när det blåser hårt.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsade deltagarna välkomna till konferensen.

Inledningstalare är riksdagens talman Andreas Norlén. Han talar under rubriken ”Att leda KU och regeringsbildningen – politik och juridik i ett delvis nytt politiskt landskap”.

Rakel_2019_1_375.jpeg
Talman Andreas Norlén inledningstalar i Spegelsalen på 2019 års Rakelkonferens.

Eftermiddagen fortsätter med tre parallella seminarier.

Isabella Ramsay, advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, talar utifrån egna erfarenheter under rubriken ”Genom språngbrädor och krokben till ett mera reflekterande ledarskap”.

Ann-Marie Begler, generaldirektör och mottagare av utmärkelsen Årets Oxenstierna, en ämbetsman som har bidragit till att vidmakthålla integritet och oväld, talar under rubriken ”Att vara ämbetsman – även när det blåser”.

Anna Dreber Almenbergprofessor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, talar om den beteendeekonomiska forskningen på könsskillnader i ekonomiskt risktagande under rubriken ”Könsskillnader i risktagande – robusta men inte så stora”.

Efter seminarierna intervjuas Anne Ramberg på scen av Martin Wicklin, programledare för Söndagsintervjun i Sveriges Radio.

När intervjun var avslutad överlämnades det första exemplaret av en nyproducerad skrift till Anne Ramberg. Den beskriver Hildas verksamhet hittills alltifrån starten 2006.

Hilda_2019_375.jpg