Göta hovrätt informerar om att hovrätten under sommaren 2019 har ytterst begränsade möjligheter att ta hänsyn till advokaters och åklagares önskemål om tidpunkt för huvudförhandling i de förtursmål som sätts ut. Som huvudregel kan hovrätten endast erbjuda ett alternativ till huvudförhandlingstid i ett visst mål.

Om en advokat eller åklagare inte har möjlighet att närvara vid huvudförhandlingen på den tid som hovrätten föreslår, får möjligheten att sätta någon annan i sitt ställe utnyttjas, skriver hovrätten.

Skrivelse från hovrättspresidenten om Göta hovrätts utsättning av mål under sommarperioden