Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Göta hovrätts utsättning av mål sommaren 2019

Små möjligheter ta hänsyn till önskemål om tid för huvudförhandling.

Göta hovrätt informerar om att hovrätten under sommaren 2019 har ytterst begränsade möjligheter att ta hänsyn till advokaters och åklagares önskemål om tidpunkt för huvudförhandling i de förtursmål som sätts ut. Som huvudregel kan hovrätten endast erbjuda ett alternativ till huvudförhandlingstid i ett visst mål.

Om en advokat eller åklagare inte har möjlighet att närvara vid huvudförhandlingen på den tid som hovrätten föreslår, får möjligheten att sätta någon annan i sitt ställe utnyttjas, skriver hovrätten.

Skrivelse från hovrättspresidenten om Göta hovrätts utsättning av mål under sommarperioden