Advokatsekretessen: Ändamålen får helga medlen när kärnvärden kringskärs

Advokatsekretessen har länge ansetts orubblig i rättsstaten Sverige. Men nu hotas den på flera fronter. Och fallet med Allra och en utlånad hårddisk visar med stor tydlighet på svårigheterna att skydda sekretessen i en digital tidsålder.

Läs mer

Anne Ramberg: Om brott och straff

Om lagstiftaren vill låta sig inspireras av en rättsosäker, inhuman och ineffektiv kriminalvård, kan man givetvis titta på hur det ser ut i stater som Kina, USA och Brasilien med världens största fängelsebefolkningar. Det är emellertid inte någon uppbygglig erfarenhet. Förhoppningsvis kan lagstiftaren dra relevanta slutsatser i närtid, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Regeringen backar om att låta åklagare utse försvarare

Regeringen backar om det hårt kritiserade förslaget att låta åklagare utse försvarare under kvällar och nätter. Domstolsverket utreder i stället ett joursystem för domstolarna.

Läs mer

Kunskaper och sunda värderingar en tillgång för byrån

Växande krav på att företag ska respektera mänskliga rättigheter ger nya arbetsuppgifter för advokaterna. Samtidigt gäller det för byråerna att leva som man lär och själva motverka diskriminering och svaga värderingar.

Läs mer

Gästkrönika: Konsten att skapa prejudikat

Högsta domstolens ordförande Anders Eka behandlar olika frågeställningar med koppling till HD:s prejudikatbildande verksamhet. Hur hittar man de mål som är lämpliga att ta upp till prövning? Hur ser man till att de prejudikatintressanta frågorna verkligen ställs på sin spets i målen? Dessutom diskuteras HD:s nya ordning som innebär att många av domstolens avgöranden namnges.

Läs mer

Praktisk juridik: Civilrätten som kraftkälla för en hållbar utveckling

Klienterna vänder sig knappast till sina advokater för att få veta vad de inte får göra, utan för att få klart för sig hur de ska göra det de vill göra. I en tid när allt fler och allt starkare mänskliga viljor gör sig gällande för att främja utvecklingen av hållbara sam­hällen, kan den förutseende advokaten stärka sin roll som klientens bästa rådgivare. Det skriver advokat Staffan Michelson.

Läs mer

Christer Danielsson: Om avdelningsmöten

I år hade jag förmånen att besöka samtliga Advokatsamfundets avdelningsårsmöten. För mig är bland det roligaste med ordförandeuppdraget att komma ut och träffa medlemmarna. Nyttigt är det också. Eftersom jag arbetar i Stockholm och kansliet ligger där blir de dagliga kontakterna mest med Stockholmsadvokater, och perspektiven från Stockholm är inte alltid de samma som i Helsingborg, Sandviken och Växjö, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer