Igår, den 1 april bjöd Advokatsamfundet in till en informationsträff med Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar och Särskilda åklagarkammaren, i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm.

Fall där poliser eller andra aktörer inom rättsväsendet misstänks för brott får ofta stor uppmärksamhet i media, och kan väcka frågor kring hur poliser och andra aktörer inom rättsväsendet granskas vid misstanke om brott. Det gäller till exempel fallet i somras då en ung man med intellektuell funktionsnedsättning, som hade ett leksaksgevär, sköts till döds av poliser. Några månader tidigare rapporterades det om att förundersökningen mot en polis som tidigare hade gripits misstänkt för våldtäkt lagts ner.

Under rubriken Utredningar mot poliser och andra aktörer inom rättsväsendet fick åhörarna på det välbesökta seminariet veta mer om vem som granskar händelserna och hur dessa utredningar organiseras och bedrivs. Föreläsare var Ebba Sverne Arvill och Jan Carlsson, båda verksamma vid avdelningen för särskilda utredningar inom Polisen, och Anders Jakobsson från Särskilda åklagarkammaren. De berättade bland annat att 84 procent av de ärenden som avdelningen för särskilda utredningar hanterar rör polisverksamheten, och att den vanligaste brottskategorin är tjänstefel.

Läs mer i Advokaten nr 4 2019.