EU:s ministerråd antog idag på förmiddagen den 15 april det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market (DSM). 19 länder, med motsvarande 71 procent av EU:s befolkning röstade för direktivet. Sex länder, däribland Sverige, röstade nej till DSM, medan tre stater lade ned sina röster.

Upphovsrättsdirektivet syftar till att göra det svårare att sprida upphovsrättsskyddat material på internet utan upphovsmannens tillstånd och att säkra att upphovsmän får ersättning när deras material streamas eller laddas ned. Kritikerna anser dock att de nya reglerna hotar det fria internet.

De kritiska rösterna har framför allt handlat om artikel 11 och artikel 13 i direktivet. Artikel 11 handlar om att digitala plattformar, som Youtube och Facebook, ska ge ”skälig och proportionell ersättning” till upphovsmännen när material delas vidare.

Artikel 13 ställer krav på digitala plattformar att ta ansvar för att stoppa olovlig uppladdning av upphovsrättsskyddat material. Enligt kritikerna riskerar detta att leda till att olika medieplattformar nu inför uppladdningsfilter som i förlängningen kan innebära att innehåll censureras.

EU-länderna är nu skyldiga att införa upphovsrättsdirektivet i sina egna lagstiftningar inom två år.