Den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI fördömer införandet av islamisk strafflag i sultanatet Brunei, som planeras träda i kraft i dag den 3 april.

Strafflagen tillåter stening och piskning till döds av den som har dömts för att delta i frivillig sexuell aktivitet med någon av samma kön. IBAHRI fördömer också tillämpningen av dödsstraff för våldtäkt och äktenskapsbrott samt av amputation för rån. Sådana domar innebär grymma, omänskliga och förnedrande straff.

Michael Kirby, en av IBAHRI:s två ordförande, sade i en kommentar:

– Det är en skymf mot åtalade personer och en fasa för fångar, liksom för deras advokater, familjemedlemmar och andra medborgare, som alla blir drabbade av sådana straff. Det är en skräck att härskare i vår tid ens överväger att återinföra dessa chockerande straff i dagens värld med internet, vetenskap, globala åtgärder mot sjukdomar och FN:s mål för hållbar utveckling. Det är en skymf mot de universella mänskliga rättigheterna som innebär ”grym, ovanlig och förnedrande behandling och bestraffning”. Den civiliserade världen kommer inte att tiga när den ställs inför dessa rapporter från Brunei.

IBAHRI motsätter sig kriminalisering av homosexualitet och lagar som inför straff för frivilliga sexuella aktiviteter i enrum mellan vuxna. IBAHRI:s råds resolution om sexuell läggning och mänskliga rättigheter, som antogs den 27 maj 2010, motsätter sig diskriminering, våld och andra brott mot de mänskliga rättigheterna som riktar sig mot människor på grund av deras sexuella läggning. Lagar som kriminaliserar och straffbelägger frivilliga sexuella aktiviteter mellan medlemmar av samma kön kränker LGBTI+-gruppernas mänskliga rättigheter och kränker deras rätt till jämlikhet, icke-diskriminering och människovärde.

Anne Ramberg, som också är en av IBAHRI:s två ordförande, sade i en kommentar:

– Internationell människorättslag stadgar tydligt att dödsstraffet endast får tillämpas för de allra allvarligaste brotten. Frivilligt sex mellan personer av samma kön bör inte utgöra ett brott över huvud taget, än mindre ett av de allvarligaste brotten. Dessutom pågår en utveckling mot enighet om att dödsstraffet aldrig bör tillämpas, som framgår av röstsifforna i FN nyligen där 121 länder mot 35 röstade för ett moratorium för avrättningar med avsikten att avskaffa dödsstraffet. Vid en tid då världen rör sig i riktning mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet, är det extremt oroande att myndigheterna i Brunei försöker ta ett sådant bakåtsträvande steg.

IBAHRI motsätter sig användningen av dödsstraff under alla omständigheter, och kräver sedan 2008 dess totala avskaffande. IBAHRI:s råds resolution om avskaffande av dödsstraffet, som antogs den 15 maj 2008, rekommenderar att länder som har dödsstraffet kvar ska säkerställa att det tillämpas strikt i enlighet med internationella normer och särskilt med de begränsningar som fastställs i artikel 6 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

IBAHRI:s direktör Helena Kennedy, QC, uttryckte vidare oro för tillämpningen av straff i förbindelse med äktenskapsbrott:

– Användningen av kroppsstraff, som stening och piskning, vare sig det leder till döden eller inte, innebär grym, omänsklig och förnedrande bestraffning. Sådana domar för äktenskapsbrott tillämpas nästan alltid på ett diskriminerande sätt, med huvudsakligen kvinnor som utsatta. Lagar om äktenskapsbrott är i sig arkaiska, patriarkala och misogyna, och de har ingen plats i dagens värld.

IBAHRI uppmanar Bruneis regering att omedelbart inhibera genomförandet av den islamiska strafflagen och att omarbeta lagen så att den avspeglar Bruneis internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.