Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har sänt en skrivelse till cheferna för alla domstolar i Sverige samt till Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket om arbetsförhållandena för advokater hos domstolar och andra myndigheter under den pågående coronapandemin.

I skrivelsen påtalar Advokatsamfundet att advokater med uppdrag som försvarare eller rättsliga biträden ofta har arbetsuppgifter som inte går att utföra på distans, utan att de är tvungna att inställa sig till domstolssammanträden och förhör där kontakt med andra människor inte kan undvikas.

Många advokater har framfört synpunkter till Advokatsamfundet på att deras arbetsmiljö hos domstolar och myndigheter ur smittskyddsperspektiv inte alltid är godtagbar och på att advokaternas situation inte beaktas på samma sätt som för övriga aktörer. Till exempel förekommer det att förhör och förhandlingar hålls i alltför små lokaler, att skyddsbarriärer sätts upp mellan rättens ledamöter men inte mellan övriga domstolsaktörer och att utrymmen för digitala möten saknar ytor för advokaternas dokument och arbetsredskap.

Advokatsamfundet hoppas i skrivelsen att myndigheterna ska visa förståelse för advokaternas arbetsmiljö när de fullgör sina biträdesuppdrag och att myndigheterna ska beakta advokaternas synpunkter i större utsträckning än i dag.

Advokatsamfundets skrivelse till domstolar och andra myndigheter den 28 januari 2021 om arbetsmiljön för advokater under rådande pandemi