Anställningarna

Advokatsamfundet söker två jurister för anställning som handläggare till samfundets kansli. Den ena anställningen är ett vikariat under föräldraledighet.

Arbetsbeskrivning

Arbetet som handläggare innefattar bland annat att handlägga disciplin-, inträdes- och konsumenttvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i disciplin- och konsumenttvistärenden. Som handläggare deltar du också som sekreterare i disciplinnämndens prövningsavdelningar, som föredragande i samfundets huvudstyrelse eller som sekreterare i Konsumenttvistnämnden. Till detta kommer en rad andra arbetsuppgifter, såsom rättsutredningar och framtagande av underlag till ståndpunkter och anföranden. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och allmänheten.

Vem är du?

Du som söker ska ha mycket goda juridiska kunskaper och en god analytisk förmåga. Du är noggrann, har ett strukturerat arbetssätt, har lätt för att samarbeta och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du bör också vara öppen och serviceinriktad.

Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är meriterande.

Vi ser gärna sökande med erfarenhet och intresse av dataskyddsfrågor (GDPR).

Du erbjuds

Du kommer att bli en del av Advokatsamfundets kansli, som har cirka 35 anställda och som är ett serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd m.fl. Kansliet har sin verksamhet i vackra lokaler på Norra Djurgården. Du erbjuds subventionerad lunch med Rikskortet, friskvårdsbidrag och pensionsplan enligt ITP1.

Ansökan

Skriftlig ansökan med meritförteckning, examensbevis, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
eller per e-post till
christina.mattsson@advokatsamfundet.se.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av juristen Hannes Grufman, tel. 08-459 03 00.

Sista ansökningsdag

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 18 januari 2021. Vi går dock igenom urvalet löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Om verksamheten

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning som bildades år 1887. Endast den som är ledamot av Advokatsamfundet har rätt att använda titeln advokat. I dag har Advokatsamfundet fler än 6 000 ledamöter. Advokatsamfundets ändamål är att vidmakthålla en etisk och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, tillvarata advokaternas yrkesintressen samt verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. Advokatsamfundet är Sveriges största enskilda remissorgan och avger yttranden över i stort sett samtliga förslag till central lagstiftning. Varje år besvarar Advokatsamfundet drygt 100 remisser i lagstiftningsärenden. Att arbeta på Advokatsamfundets kansli innebär omfattande kontakter med advokater, myndigheter och allmänheten.