Justitieombudsmannen, JO, Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning. JO kritiserar i samtliga granskade ärenden Migrationsverket för långsam handläggning. Han utdelar dessutom kritik för långa perioder av passivitet i de flesta av ärendena.

Även Säkerhetspolisen, som varit remissinstans i två av ärendena, får kritik av JO. Enligt beslutet har Säpos långsamma handläggning försenat avgörandena av de båda ärenden där Säpo yttrat sig.

JO har under flera år avstått från att kritisera Migrationsverket för de långa handläggningstiderna, eftersom dessa enligt JO kunnat förklaras av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande hösten 2015. Nu har dock migrationsströmmen minskat, och JO anser att Migrationsverket har haft tid att anpassa sin verksamhet efter de nya förhållandena. Det går därmed inte längre att ursäkta långa handläggningstider hos Migrationsverket med hänvisning till situationen 2015, anser JO.

Såväl Migrationsverket som Säkerhetspolisen har i sina yttranden hänvisat till resursbrist som en förklaring till de långa handläggningstiderna. JO har därför valt att sända kopior av besluten till Regeringskansliet.

Läs besluten på JO:s webbplats.