Undersökningsföretaget Regi presenterade idag den 14 januari sin årliga klientstudie. Vid det webbsända seminariet medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som intervjuades av ekonomijournalisten Helene Rothstein.

Mia Edwall Insulander konstaterade i intervjun att coronapandemin påskyndat digitaliseringen av advokatbranschen. Utvecklingen har varit mycket på gott, men Mia Edwall Insulander varnade också för att digitaliseringen i rättsväsendet riskerar att försämra rättssäkerheten. Detta gäller särskilt när processer avgörs digitalt, påpekade hon.

Ett annat rättssäkerhetsproblem som blivit tydligt under pandemin, enligt Mia Edwall Insulander, är att lagförslag drivs fram allt för snabbt och med mycket korta remisstider.

Mia Edwall Insulander berättade att Advokatsamfundets utbildningsverksamhet och examinationer fortsatt att hållas under pandemin, men att de anpassats efter rådande riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Helene Rothstein bad också Mia Edwall Insulander att titta framåt på vilken utveckling vi kan vänta oss inom advokatbranschen. Förutom fortsatt digitalisering pekade Mia Edwall Insulander på arbetsmiljö och mångfald som viktiga frågor för advokatbyråerna.

Under seminariet delade Regi också ut sitt årliga pris Årets advokatbyrå i fyra olika kategorier.

Hela seminariet kan ses på Youtube. Intervjun med Mia Edwall Insulander kommer omkring en timme och 25 minuter in i filmen.

Till filmen.