Den 1 januari 2021 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat gör det möjligt att lämna in en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar digitalt (prop. 2019/20:189). För att möta de nya möjligheterna i den kommande lagstiftningen har Domstolsverket utvecklat en ny e-tjänst för inlämnande av handlingar.

De nya reglerna innebär också att försvarare som huvudregel inte längre kommer behöva ge in fullmakt (även om sådan ska finnas). Fullmakter får dessutom utfärdas digitalt och skrivas under med elektronisk underskrift.

E-tjänsten kan användas av parterna själva samt av ombud med fullmakt. Användaren behöver legitimera sig med e-legitimation.

Tjänsten nås via domstolarnas webbplats domstol.se, eller  på adressen https://digitalhandling.etjanst.domstol.se/

Läs mer om de nya reglerna på regeringens webbplats.