Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolarna lanserar ny e-tjänst

Parter och ombud kan nu digitalt signera och lämna in handlingar till domstolar och nämnder.

Den 1 januari 2021 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat gör det möjligt att lämna in en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar digitalt (prop. 2019/20:189). För att möta de nya möjligheterna i den kommande lagstiftningen har Domstolsverket utvecklat en ny e-tjänst för inlämnande av handlingar.

E-tjänsten kan användas av parterna själva samt av ombud med fullmakt. Användaren behöver legitimera sig med e-legitimation.

Tjänsten nås via domstolarnas webbplats domstol.se, eller  på adressen https://digitalhandling.etjanst.domstol.se/