Svea hovrätt har beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras i hovrättens lokaler i Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Säkerhetskontrollerna pågår vardagar under de tider som allmänheten har tillträde till hovrättens lokaler under perioden 15 januari – 14 juli 2021.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling i Wrangelska palatset och övriga besökare till Wrangelska palatset.

Säkerhetskontrollen omfattar inte domstolens anställda eller nämndemän och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som infinner sig i lokalerna i tjänsten. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt, eller dem som ombesörjer transporten av de frihetsberövade personerna.

Hovrätten har beslutat att också följande ska vara undantagna från säkerhetskontroll.

  • Särskilda ledamöter (tekniska och ekonomiska experter) i Patent- och marknadsöverdomstolen.
  • De som utan att vara advokat utövar offentligt uppdrag som antingen rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn mot uppvisande av fotolegitimation och kallelse eller förordnande.
  • Offentligt ombud i tvångsmedelsärende mot uppvisande av fotolegitimation och kontroll mot listan över offentliga ombud.
  • Andra som utövar allmän tjänst mot uppvisande av tjänstelegitimation och kallelse.

Hovrättens beslut den 8 mars om säkerhetskontroll