”Vi har en skicklig advokatkår med cirka 6 300 professionella och omdömesgilla advokater som följer det etiska regelverk de enligt lag ska följa. En fungerande rättsstat är demokratins fundament och advokater är en nödvändig del av den.”

Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en debattartikel den 23 januari i Nerikes Allehanda. Mia Edwall Insulander bemöter i artikeln en debattartikel av Liberalernas rättspolitiske talesman Johan Perhrson den 9 januari.

Mia Edwall Insulander konstaterar i repliken att de fall Johan Pehrson tar upp i sitt debattinlägg är pågående ärenden som ännu inte har prövats av Advokatsamfundets disciplinnämnd, och att dessa först måste få sin prövning, innan man kan dra några slutsatser om dem.

I repliken pekar Mia Edwall Insulander också på att Advokatsamfundet arbetar aktivt med flera olika förslag för att Sveriges advokatkår ska hålla en fortsatt hög etisk nivå.

Till debattinlägget.

Läs Johan Pehrsons debattinlägg.