På den nya webbplatsen Advokatakademien – www.advokatakademien.se – samlar Advokatsamfundet all sin advokatutbildning på ett ställe. På Advokatakademien finns alla samfundets obligatoriska kurser och examen för den som ska bli advokat samt fortbildningsprogram och konferenser för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrå.

Syftet med den nya webbplatsen är att med ett växande kursutbud och ökande konkurrens skapa en bättre överblick och göra det enklare för landets advokatbyråer att hitta rätt utbildning och kursnyheter.

Som en del av Advokatakademiens fortbildningsprogram lanseras samtidigt så kallade meriterande kurser, som tar sikte på uppdrag där domstolarna förordnar offentligt biträde och uppdrag som offentlig försvarare. Meriterande kurser som har genomförts av Advokatsamfundet från hösten 2012 och senare visas vid sökning i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats.

Titta på den nya webbplatsen:
www.advokatakademien.se