Fokus: Polisen föreslås få spionera i misstänktas datorer

Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån de brottsutredande myndigheterna. I kampen mot den allra allvarligaste brottsligheten föreslås därför att polisen ska få tillåtelse att göra intrång i misstänktas datorer och telefoner. Förslaget väcker ris och ros.

Läs mer

Styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst

Styrelsearvoden ska redovisas och beskattas som inkomst av tjänst, även om styrelseledamoten fakturerar arvoden till sitt företag. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen i en dom. Advokatsamfundet har kontaktat Skatteverket för att diskutera frågan.

Läs mer

1 av 3 kvinnor på byrå utsatta för sexuella trakasserier

En tredjedel av kvinnliga advokater och biträdande jurister har under sin tid på en advokatbyrå utsatts för sexuella trakasserier. Det visar den enkätundersökning som Advokatsamfundet gjort om sexuella trakasserier

Läs mer

Anne Ramberg: Om obekväma sanningar

I senaste numret av denna tidskrift skrev jag om vikten av att ta krafttag för att komma till rätta med det förtryck, maktmissbruk och andra oacceptabla beteenden som vittnesmålen från kvinnor i #metoo-uppropet redovisade. Men också om behovet av analys och besinning, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Advokatdagarna 2017 lockade fler än någonsin

Advokatdagarna 2017 på Grand Hôtel i Stockholm lockade – återigen – fler deltagare än någonsin tidigare. Uppropet #medvilkenrätt uppmärksammades av olika talare.

Läs mer

Yrket kommer först för advokat Peter Danowsky

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket tilldelades i år advokat Peter Danowsky. Trots att han egentligen läste juridik för att bli politiker eller möjligen journalist har Danowsky aldrig ångrat sitt yrkesval.

Läs mer

ICC tog emot Stockholm Human Rights Award

Internationella brottmålsdomstolen mottog Stockholm Human Right Awards 2017 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf för sitt arbete för att främja internationell rättvisa.

Läs mer

Christer Danielsson: #medvilkenrätt

Fortfarande 2017 finns det uppenbarligen gott om män som tycker sig kunna bete sig rent ut sagt svinaktigt på sina arbetsplatser. Detta måste få ett slut! skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer