Igår, den 4 december, hölls ett extra Hildamöte med ett trettiotal av landets kvinnliga chefer inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. På mötet diskuterades vad som kan göras inom ramen för den verksamhet som Hilda sedan tolv år bedriver i det uttalade syftet att stärka kvinnor i sin yrkesroll.