Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Extra möte om att stärka kvinnor i sin yrkesroll

Hildamöte hos Advokatsamfundet.

Igår, den 4 december, hölls ett extra Hildamöte med ett trettiotal av landets kvinnliga chefer inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. På mötet diskuterades vad som kan göras inom ramen för den verksamhet som Hilda sedan tolv år bedriver i det uttalade syftet att stärka kvinnor i sin yrkesroll.