Advokatsamfundets styrelse har fastställt en reviderad version av samfundets vägledning om frågor som berör advokaters hantering av insiderinformation.

Den nya versionen av vägledningen har kommit till med anledning av ny lagstiftning och har utarbetats av advokat Erik Sjöman. Den ersätter den tidigare vägledning som fanns i Advokatsamfundets cirkulär nr 16/2012.

Vägledningen tar upp olika frågor som berör hantering av insiderinformation. Till vägledningen finns en checklista om rutiner för hantering av insiderinformation. Dessutom finns exempel på hur regler om handel med finansiella instrument och hantering av insiderinformation kan se ut på en advokatbyrå.

Advokatsamfundets cirkulär nr 30/2017 Reviderad vägledning om advokatverksamhet och insiderinformation