Finanspolisen inför under 2018 ett nytt it-system för rapportering av misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Det nya systemet, som kallas goAML, tillhandahålls av FN och har redan införts i många länder.

Finanspolisen bjuder nu in intresserade verksamhetsutövare som är rapporteringsskyldiga enligt penningstvättslagstiftningen att ingå i ett gemensamt projekt: goTogether. Syftet med projektet är att tillsammans skapa goda förutsättningar för inrapportering till Finanspolisen när det nya it-systemet införs.

Advokatbyråer som är intresserade av att medverkan i projektet goTogether kan skicka anmälan till Finanspolisen på e-postadressen gotogether@polisen.se. Se information nedan om vilka uppgifter som behöver anges i intresseanmälan.

Vägledning och närmare information i fråga om när advokater ställs inför frågan om rapportering enligt penningtvättslagen finns i Advokatsamfundets vägledning om penningtvättsregleringen.

Information från Finanspolisen om det nya it-systemet goAML och om deltagande i rapporteringsprojektet goTogether