Cheferna för Högsta domstolen, Svea hovrätt och Högsta förvaltningsdomstolen byts alla ut under nästa år.

Domarnämnden överlämnade igår, den 12 december, sina kandidater till ordförandeposterna i HD och HFD och ny president för Svea hovrätt till regeringen.

Domarnämnden föreslår justitierådet Anders Eka som sitt förstahandsval till ordförande i Högsta domstolen. Nämndens andra förslag till uppdraget är Gudmund Toijer, som bland annat varit ordförande för en avdelning på Högsta domstolen.

Helena Jäderblom föreslås ta över som justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Nämndens andra förslag är Henrik Jermsten, ledamot i HFD.

Nuvarande riksåklagare Anders Perklev föreslås efterträda Fredrik Wersäll som president för Svea hovrätt. Petra Lundh, nuvarande lagman vid Södertörns tingsrätt, är nämndens andrahandförslag.

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år.