Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården, anstalten Halmstad, för att ha avlyssnat ett telefonsamtal mellan en intagen och hans offentliga försvarare.

Det var i den intagnes journal som det framgick att Kriminalvården kände till att Göteborgsadvokaten på den intagnes uppdrag hade kontaktat dennes sambo, något advokaten inte hade yppat för någon att han hade gjort. Av JO:s utredning framgick att den intagne endast fick ringa med sin kontaktperson från anstalten närvarande, vilket inte advokaten kände till. JO konstaterar att det innebär att samtalen i praktiken blev avlyssnade.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning riktar därför kritik mot anstalten och skriver i sitt beslut: ”Det är givetvis inte acceptabelt att ett samtal mellan en intagen och hans advokat avlyssnas i strid med bestämmelsen i fängelselagen.”

JO:s beslut dnr 1490-2017