Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny undersökning om sexuella trakasserier

En tredjedel av kvinnliga advokater och biträdande jurister utsatta.

Advokatsamfundet genomförde under perioden 17- 27 november 2017 en enkätundersökning riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier med anledning av uppgifterna som framkom i MeToo-uppropet #medvilkenrätt.

I undersökningen, som genomförts av företaget Novus, svarar 33 procent av de 1621 kvinnliga advokaterna och biträdande juristerna att de utsatts för sexuella trakasserier under sin tid som advokat eller biträdande jurist under sin tid på en advokatbyrå.

Av de 540 kvinnliga advokater och biträdande jurister som utsatts uppger 39 procent att det skett under de senaste tolv månaderna och 51 procent uppger att de sexuella trakasserierna har skett vid 2-5 tillfällen.

Läs hela undersökningen här.

Läs även mer om undersökningen i kommande numret av Advokaten.