Svea hovrätt påbörjar nu arbetet med att införa en fast säkerhetskontroll i Wrangelska palatset. Byggnadsarbetet kommer därför att pågå i hovrättens lokaler i Wrangelska palatset minst till och med april 2019. Planen är att den nya fasta säkerhetskontrollen ska kunna tas i bruk före sommaren.

Byggnadsarbetena kommer att märkas tydligast för parter, ombud och besökare under vecka 10–11, då den ordinarie huvudentrén till Wrangelska palatset hålls stängd. Under avstängningen fungerar södra ingången på borggården som entré. Skyltning kommer att finnas.

Byggnationerna kan orsaka vissa störningar i verksamheten, trots att hovrätten arbetar aktivt för att begränsa dessa.

Eventuella frågor ställs i första hand till Anna Ziesnitz, anna.ziesnitz@dom.se, som samordnar projektet.