Delegationen från Kuba tillsammans med företrädare för Advokatsamfundet och Ilac.

International Legal Assistance Consortium, Ilac, och Advokatsamfundet står bakom inbjudan av de kubanska advokaterna, som gästar Stockholm under några dagar. Den 12–13 februari besökte delegationen Advokatsamfundets kansli där delegationen fick veta mer om Advokatsamfundets roll och den svenska rättsstaten, samt utbyta erfarenheter med företrädare för Advokatsamfundet och Ilac.

Vid besöket fick också tidskriften Advokaten tillfälle att intervjua de kubanska advokaterna som berättade om det juridiska systemet i Kuba och om hur landet för närvarande reformerar sitt ekonomiska system och inför en ny konstitution.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.