Årets Rakelkonferens, den 2 april, bjuder på ett spännande program med olika vinklar på ledarskap, risktagande, och förmågan att stå stadigt när det blåser hårt.

Inledningstalare är riksdagens talman Andreas Norlén, känd för den breda allmänheten genom flera talmansrundor efter valet 2018 och ett tålmodigt och skickligt arbete i överläggningarna för att få fram en ny regering. Han utsågs nyligen till årets riksdagsledamot av tidskriften Fokus.

Vi kommer också att få höra Ann-Marie Begler, generaldirektör i regeringskansliet, som under uppmärksammade former fick lämna posten som generaldirektör för Försäkringskassan i april 2018. Ann-Marie Begler har gjort sig känd som en stark och betrodd myndighetschef och utsågs nyligen till Årets Oxenstierna av tidskriften Fokus, bl.a. med hänvisning till en "...omutlig respekt för oväld och integritet".

Isabella Ramsay, advokat och delägare vid Mannheimer Swartling, kommer utifrån egna erfarenheter att tala om hur viktigt det är för chefer på advokatbyrå att förstå att deras agerande avgör om byrån kan utveckla, motivera och behålla talangerna, och hur det kan gå till. Hur blir cheferna "språngbrädor för andra istället för krokben"?

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, talar om den beteendeekonomiska forskningen på könsskillnader i ekonomiskt risktagande, inklusive vad eventuella skillnader troligen beror på. Skulle världen ha varit annorlunda med Lehman Sisters?

År 2006 tog Anne Ramberg initiativ till det kvinnliga nätverket Hilda inom rättsväsendet och advokatkåren i syfte att stödja unga kvinnor i sin professionella utveckling, med bl.a. månatliga seminarier, mentorprogram, och sedan 2007 den årliga Rakelkonferensen. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension i augusti 2019. Hon intervjuas av Martin Wicklin, journalist, radioproducent och programledare för Söndagsintervjun i P1.

Konferensen äger rum på Grand Hôtel i Stockholm, eftermiddagen den 2 april med efterföljande mingel.

Fullständigt program och anmälan på Advokatakademiens webbplats.