International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, riktar hård kritik mot de turkiska myndigheterna och Istanbuls advokatsamfund för de upprepade trakasserier som advokaten Ramazan Demir utsatts för.

Ramazan Demir och elva andra advokater har anklagats för att sprida propaganda för en terroristorganisation efter att de företrätt 46 andra advokater som ställts inför rätta för sitt påstådda medlemskap i en terroristorganisation. Ramazan Demir har sedan dess gripits och frihetsberövats flera gånger.

I december 2018 inledde Istanbuls advokatsamfund, på uppmaning från justitieministern, dessutom ett disciplinförfarande mot advokaten. Uppmaningen kom sedan Ramazan Demir företrätt ett stort antal personer som väckt talan mot Turkiet i Europadomstolen för en våldsam insats från de turkiska säkerhetsstyrkorna under vintern 2015-2016.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, en av två ordförande i IBAHRI, säger i en kommentar att det framstår som att de straffrättsliga och disciplinära förfarandena mot Ramazan Demir är kopplade till advokatens arbete med att företräda klienter och att de därmed utgör ett oacceptabelt ingrepp i advokatens självständiga ställning i rättssamhället. Anne Ramberg uttrycker särskild oro över det lokala advokatsamfundets inblandning i trakasserierna mot Ramazan Demir.

IBAHRI uppmanar nu de turkiska myndigheterna att respektera de internationella konventioner som ska värna advokatkårens oberoende och rättsstaten.