Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny Novusundersökning om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Undersökning skickas till samtliga advokater och biträdande jurister. 

För drygt 1 år sedan genomförde Advokatsamfundet en undersökning bland samtliga kvinnliga advokater och biträdande jurister som syftade till att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier och liknande på advokatbyråer.

Nu, ett år senare, är det angeläget att göra en uppföljande undersökning för att få en uppfattning om hur det ser ut i dag och vilka förändringar som har skett.

Under nästa vecka skickas undersökningen ut till samtliga advokater och biträdande jurister, såväl kvinnliga som manliga. Undersökningen omfattar denna gång också frågor om kränkande särbehandling.