Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn presenterades i en utredning under 2018. Det har fått stöd av samtliga politiska partier, och enligt justitieminister Morgan Johansson kommer en proposition att presenteras i juni.

Många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg påpekade i Sveriges radios Ekot idag den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså att brott preskriberas, kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen.

– Det är olämpligt med olika långa preskriptionstider också för brott med samma straffvärde, för det finns ju många andra brott som har precis samma straffvärde som de här brotten som det är fråga om, men där man inte förlänger eller tar bort preskriptionstiden, och det blir väldigt konstigt, sa Anne Ramberg.

Även Justitekanslern, Svea hovrätt och Justitieombudsmannen har i sina remissvar sagt nej till förslaget.

Lyssna på inslaget i Ekot.

Läs Advokatsamfundets remissvar.