Europeiska domarrådsnätverket, ENCJ, genomför en undersökning om rättskipningens oberoende i samarbete med Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE.

ENCJ består av medlemsråden för domstolarna eller liknande autonoma beslutsorgan som ansvarar för en fri och oberoende rättsskipning.

Vartannat år organiserar ENCJ en undersökning bland domare i medlemsrådens respektive länder om hur domarna uppfattar rättskipningens oberoende. Undersökningen bidrar till insiktförekommande påtryckningar och är en viktig tillgång för ENCJ:s medlemsråd och övriga aktörer inom rättsväsendet.

ENCJ har nu bett CCBE att genomföra en motsvarande undersökning bland verksamma advokater om rättskipningens oberoende.

Resultatet av undersökningarna bland domare och advokater publiceras i ENCJ:s rapport om oberoende och ansvar.

Sveriges advokater har fått ett e-postmeddelande från Sveriges advokatsamfund med en länk till svarsformuläret för undersökningen och en uppmaning att delta.