Det är viktigt att advokatbyråerna tar ett helhetsgrepp på frågorna om mänskliga rättigheter och hållbarhet, och ser både på sin interna situation och på klienternas risker på området. Det budskapet förmedlades vid dagens workshop (den 19 februari) om företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer. Workshopen arrangerades av Advokatsamfundet tillsammans med advokatbyråerna Vinge och Mannheimer Swartling i Advokatsamfundets hörsal.

Diskussioner vid workshopen.
Diskussioner vid workshopen.

Deltagarna fick vid seminariet lära mer om de regelverk och riktlinjer som finns på området, men också diskutera utifrån ett antal konkreta dilemman som en advokatbyrå kan ställas inför.

I juni 2016 infördes en ny bestämmelse om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de vägledande reglerna om god advokatsed (2.9 VRGA, cirkulär nr 17/2016). I samband med detta publicerade Advokatsamfundet även riktlinjer för hur frågor om företagande och mänskliga rättigheter ska bli en naturlig del i svensk advokatverksamhet. Dessa riktlinjer har utarbetats mot bakgrund av den skyldighet för advokatbyråer att värna mänskliga rättigheter som följer av FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) och de rekommendationer i dessa frågor som lämnats av den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA).

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.