Anne Ramberg och Mikael Damberg

Idag den 19 februari besökte inrikesminister Mikael Damberg Advokatsamfundet för diskussion och informationsutbyte i frågor av vikt för advokaterna. Från Advokatsamfundet medverkade generalsekreterare Anne Ramberg.