Advokat i framtiden bjuder tillsammans med Hildary in till en kvällsföreläsning som gästas av Moa Lidén, universitetsadjunkt, forskare och doktor i allmän rättslära.

Moa Lidén

Föreläsningen äger rum onsdagen den 6 mars 2019 kl. 18:00–19.15 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. En enklare måltid serveras från kl.18:00. Kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel och måltid samt kaffe.

Moa Lidén är universitetsadjunkt och doktor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Uppsala Universitet. I september 2018 disputerade hon med sin avhandling “Confirmation Bias in Criminal Cases”. Avhandlingen belyser felkällor i mänskligt beslutsfattande, med ett särskilt fokus på svenska poliser, åklagare och domares beslutsfattande inom ramen för brottmålsprocessen. I sin forskning har Moa Lidén utifrån statistiska beräkningar konstaterat att det sannolikt finns fler som är felaktigt dömda än som beviljas resning.

Varmt välkomna!

Anmälan
Anmälan sker via länken nedan och är bindande (glöm inte att uppge eventuell födoämnesallergi). Efter anmälan kommer vi att skicka en faktura på anmälningsavgiften.

Sista dag för anmälan är torsdagen den 28 februari 2019.

Länk för anmälan