Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera samfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning så att det framgår att direktsända kurser, där kursdeltagarna är närvarande genom digitala lösningar, får tillgodoräknas på samma sätt som annan strukturerad utbildning för att uppfylla det utbildningskrav som gäller för alla yrkesverksamma advokater.

Bakgrunden till de förtydligade reglerna är att Advokatsamfundets utbildningsavdelning och andra utbildningsinstitut erbjuder en allt större del av sina utbildningar som direktsända kurser, på grund av den fortsatta smittspridningen i samhället. Vid de utbildningstillfällena är kursdeltagarna närvarande genom digitala lösningar som gör att interaktion är möjlig med kursledarna och med övriga kursdeltagare. Därför har styrelsen bedömt att riktlinjerna för professionell vidareutbildning av advokater behöver förtydligas, så att det framgår att direktsända kurser får tillgodoräknas på samma sätt som annan strukturerad utbildning och att de inte utgör så kallad e-utbildning.

Förtydligandet har gjorts genom att två meningar har lagts till i punkt 2.1 i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater.

Tidigare i år, den 16 april, beslöt styrelsen att tillfälligt ändra riktlinjerna för professionell vidareutbildning så att advokater inte är skyldiga att genomgå de föreskrivna 18 timmarna strukturerad utbildning för kalenderåret 2020. Högst 12 utbildningstimmar av utbildningar som en advokat redan har genomgått eller genomgår under kalenderåret 2020 får överföras till 2021.

De reviderade riktlinjerna för professionell vidareutbildning av advokater