Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en uppdaterad version av sin vägledning ”Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Frågor och svar för advokater”. Europadomstolen har konsulterats i processen. Vägledningen finns på CCBE:s webbplats, och den nya versionen finns inom kort också tillgånglig på Europadomstolens webbplats.

CCBE:s guide till Europadomstolen engelska franska