I dag den 10 december, den internationella dagen för mänskliga rättigheter, upprepar Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) på nytt sitt kraftiga fördömande av de repressiva åtgärder mot advokater som pågår i Turkiet.

CCBE påminner om den turkiska advokaten Ebru Timtik, som dog tidigare i år efter att ha hungerstrejkat i fängelset för att få en rättvis rättegång.

CCBE pekar också på hur 55 advokater och biträdande jurister greps i Ankara den  11 september anklagade för att vara medlemmar av en terroristorganisation eftersom de har företrätt klienter som misstänks för samröre med den förbjuda Gülenrörelsen.

Efter det misslyckade statskuppsförsöket den 15 juli 2016 utlyste den turkiska regeringen undantagstillstånd och utfärdade en rad dekret som allvarligt undergrävde mänskliga rättigheter och rättsstaten. Fastän undantagstillståndet upphävdes i juli 2018, fortsätter förföljelsen av advokater med massarresteringar, orättvisa rättegångar och stränga domar.

Sedan juli 2016 har

  • mer än 1 500 advokater åtalats
  • mer än 600 advokater gripits
  • mer än 400 advokater dömts till långa fängelsestraff – i genomsnitt 7 års fängelse.

CCBE noterar att massrättegångar mot advokater och advokatorganisationer ofta förekommer och att advokater är utsatta enbart därför att de utövar sitt yrke på grund av att de påstås stödja terroristorganisationer.

I sin rapport efter besök i Turkiet 2019 betonade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter att Turkiet genast måste upphäva de inskränkningar i rätten till försvar som infördes under undantagstillståndet och åtgärda den allt vanligare inställningen hos domstolarna att anse advokaterna skyldiga därför att de identifieras med sina klienter.

CCBE pekar också på oroväckande ändringar i de turkiska advokatorganisationernas struktur och politiska organs inblandning i strukturerna, särskilt genom en ny lag som trots protester antogs i juli 2020 och som inskränker advokatorganisationernas oberoende.

CCBE uppmanar de turkiska myndigheterna att upprätthålla rättsstatens principer genom att se till att förföljelsen av advokater får ett slut och genom att avstå från åtgärder som hindrar advokaternas oberoende, integritet och yttrandefrihet i Turkiet. Alla advokater som oskäligt har satts i häkte för att de utövar sitt yrke måste omedelbart friges, manar CCBE.

CCBE:s uttalande om advokaternas situation i Turkiet engelska franska