Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2021 för den som är godkänd för F-skatt är 1 425 kr exklusive moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 084 kr exklusive moms. Den nya normen innebär en höjning på 21 kronor, eller knappt 1,5 procent, för den som har F-skatt.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Från och med i år publiceras inte längre Rättshjälp och taxor som pappershäfte. Informationen om rättshjälp och taxor finns istället i en digital version på domstol.se Här finns reglering och information som används vid begäran om ersättning och berör samtliga rättsliga biträden.

Läs mer på Domstolsverkets webbplats.