Film på Youtube: Percy Bratt samtalar med Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander
• Lång version (57 minuter)
• Kort version (4 minuter)

Percy Bratt har varit verksam som advokat sedan 1992 och arbetar i stor utsträckning med juridik kopplad till tryck- och yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter. Bratt har varit juridiskt ombud i flera uppmärksammade mål, bland andra det så kallade barnmorskemålet, och var även försvarare för pastor Åke Green. Utöver advokatverksamheten är han också ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.

Percy Bratt
Foto: Petrus Iggström

Advokatsamfundets motivering lyder: ”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

Se pristagaren i ett samtal om rättighetsjuridik och parallellsamhällen

Advokatsamfundets pris delas normalt ut vid de årliga Advokatdagarna i oktober. På grund av coronapandemin fick Percy Bratt istället motta priset vid en ceremoni på Advokatsamfundets kansli i november. I samband med prisutdelningen hölls ett filmat samtal mellan pristagaren, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander om mänskliga fri- och rättigheter med fokus på problemen med kriminalitet och så kallade klaner. Samtalet finns att se på Advokatsamfundets Youtubekanal.

– Det finns enklaver i Sverige där ett klanvälde har tagit över och det finns en parallell rättsordning. Den som är helt beroende av den ordningen måste rimligen känna sig övergiven av rättsstaten, säger Percy Bratt i filmen.

Bratt pekar på att det är en stor kriminalpolitisk utmaning att ta tillbaka dessa enklaver utan att samtidigt bryta mot grundläggande fri- och rättigheter.

Percy Bratt porträtteras också i det kommande numret av tidskriften Advokaten (nr 9/2020) med utgivning den 9 december.

Film på Youtube: Percy Bratt samtalar med Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander
• Lång version (57 minuter)
• Kort version (4 minuter)

Om Percy Bratt

Född 1952. Jur. kand. vid Stockholms universitet 1982. Ledamot av Advokatsamfundet 1992.

Startade sin advokatkarriär på advokatbyrån Berg & Co. Sedan 1995 verksam vid advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

Ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.

Undervisar i specialkursen Praktisk Europaprocess vid Stockholms universitet samt i konstitutionell rätt på Advokatsamfundets utbildning för blivande advokater.

Om Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades i år för nionde gången. Priset delades ut första gången vid Advokatdagarna 2012 och består, utöver äran, i att 100 000 kronor avsätts till pro bono-arbete. Tidigare pristagare är advokaterna Tomas Ohlsson, Biörn Riese, Sture Larsson, Christian Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, Peter Danowsky, Johan Eriksson och Maria-Pia Hope.

Pristagaren får från och med i år peka ut ett pro bono-projekt som får 100 000 kr. Percy Bratts prispengar skänks till Rättsstatsprojektet, som syftar till att hjälpa skolor och lärare att levandegöra rättsstatens principer och, genom konkreta fall, skapa engagemang för rättsstaten.