Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Svårt att försvara sig mot anonyma vittnen

Mia Edwall Insulander intervjuad i TV4:s nyheter.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander avvisar i TV4:s nyheter idén om att införa ett system med anonyma vittnen i Sverige. Mia Edwall Insulander intervjuades igår den 1 december med anledning av att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson förespråkat såväl kronvittnessystem som en möjlighet till anonyma vittnesmål.

”Om man inte vet vem som vittnar emot en så blir det svårt att försvara sig mot de anklagelserna, och det är inte acceptabelt om man ska ha en rättvis rättegång”, säger Mia Edwall Insulander i inslaget.

Det är naturligtvis ett problem att vittnen hotas och utsätts för våld, enligt Mia Edwall Insulander. Här kan ett förbättrat vittnesskydd vara en viktig insats, påpekar hon.

Se inslaget.