Dagens Nyheter publicerade i lördags den 5 december ett reportage om advokatetiken och om de uppgifter som kommit om att advokater brutit mot de advokatetiska reglerna. I reportaget redovisas de uppgifter som kommit fram under hösten om att brottmålsadvokater på olika sätt överträtt reglerna. Flera erfarna advokater uttalar sig också och pekar på att brott mot god advokatsed drabbar alla de advokater som sköter sig, och i förlängningen deras klienter.

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander betonar i artikeln att de uppgifter som kommit fram om advokaters agerande, om de är sanna, riskerar att skada förtroendet för hela kåren. Hon konstaterar också att de fall som uppmärksammats under hösten kommer att behandlas i disciplinnämnden.

Mia Edwall Insulander utlovar förutom den sedvanliga disciplinnämndsprövningen också ytterligare satsningar på etiken, med en ny kurs i etik kopplat till häktesrestriktioner och fasta sidor om advokatetik i tidskriften Advokaten.

Läs artikeln på DN:s webbplats (låst artikel, inloggning krävs).