En advokat i Sundsvall, som tidigare i år varit offentligt biträde åt en 17-åring i ett mål om beredande av vård enligt LVU, har av Kammarrätten i Sundsvall beviljats ytterligare ersättning med 17 027 kronor för tidsspillan och utlägg.

Den ytterligare beviljade ersättningen rör en resa för ett personligt möte på det ungdomshem i Enköping där biträdets klient befann sig vid tidpunkten.

Förvaltningsrätten i Härnösand avslog i augusti ersättningsyrkandet med hänvisning till att kontakt mellan ombudet och 17-åringen kunnat skötas via telefon och videolänk varför det inte var visat att resan var nödvändig.

Kammarrätten i Sundsvall bifaller nu advokatens ersättningsyrkande och skriver att ”det är rimligt att en ungdom i nu aktuell ålder och som även har vissa svårigheter ges tillfälle till ett personligt möte med sitt offentliga biträde”.

Kammarrättens i Sundsvalls mål nr 1960-17